dla Biznesu

Pomoc i obsługa prawna dla przedsiębiorców

Oferta dla przedsiębiorców

Adwokaci z Naszej Kancelarii – nieprzerwanie od 2006 r. do chwili obecnej zdobywają doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, podmiotów indywidualnych, spółek praw handlowego, czy podmiotów użyteczności publicznej.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz zdobywał między innymi doświadczenie w obsłudze prawnej (którą nieprzerwanie sprawuje od 2006 r.) takich podmiotów jak: Grupa Intermarche - https://intermarche.pl/, https://www.intermarche.com/), firm z branży budowlanej, w tym wykonawców, deweloperów, inwestorów.

Nasza Kancelaria Adwokacka dysponuje zespołem kilkunastu wykwalifikowanych prawników, w tym adwokatów, radców prawnych i aplikantów do tych zawodów (absolwentów wydziałów prawa – z tytułem zawodowym prawnika, po egzaminie na aplikacje adwokacką lub radcowską), którzy posiadają doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Naszym Klientom proponujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, przejrzyste warunki współpracy (indywidualna wycena każdego zlecenia, względnie rozliczenie na podstawie poświęconego czasu pracy Kancelarii – stawka godzinowa oscyluje wokół kwoty od 150 zł netto do 300 zł netto za godzinę pracy Zespołu Kancelarii), względnie umowy uzależnionej od pozytywnego zakończenia sprawy.

 

Stała obsługa prawna

Pomoc prawna obejmuje między innymi bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach stałej współpracy zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności. 

Pomagamy w rejestrowaniu spółek. Zakładamy między innymi: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Inwestycje

Obsługa prawna inwestycji, obsługa nieruchomości, zarządzanie, reprezentacja przy nabywaniu nieruchomości, przekształcenia, analiza stanów prawnych.

 

Współpraca zagraniczna

Współpracujemy również z Kancelariami z innych Krajów, w tym Niemiec, Belgii, Holandii.

PRAWO GOSPODARCZE Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego od początku istnienia kancelarii… OBSŁUGA PRAWNA FIRM Prowadzisz firmę i potrzebujesz wsparcia prawnego dla swoje działalności to zapoznaj się z ofertą na obsługę prawną … PRZEKSZTAŁCANIE FIRM Prowadzisz firmę (spółkę) którą chcesz przekształcić, podzielić lub połączyć i potrzebujesz wsparcia prawnego … UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA Masz firmę, która jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością i chcesz zawrzeć układu z wierzycielami lub ogłosić upadłość … PRAWO KONTRAKTOWE (UMOWY) Prowadząc firmę potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie kontraktów (umów) - sporządzania i opiniowania lub negocjowania … PRAWO PRACY dla Przedsiębiorców Zatrudniasz pracowników i potrzebujesz wsparcia swojej firmy w zakresie prawa pracowniczego, BHP. Spory sądowe Reprezentujemy Naszych Klientów w sporach sądowych, na wszystkich etapach postępowania, poczynając od Sądów Rejonowych, przez Sądy Okręgowe, Apelacyjne, do Sądu Najwyższego włącznie. Sporządzamy pisma procesowe, apelacje, kasacje, skargi do Trubunału Konstytucyjnego, a także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Każdy spór sądowy warto poprzedzić wnikliwą analizą, czy próbą ugodową. Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy pisemne opinie prawne, analizy stanów faktycznych, przedstawiając zarówno blaski, jak i cienie danej sprawy. Windykacja Reprezentujemy również naszych Klientów na etapie windykacji. Stale współpracujemy ze skutecznymi Kancelariami Komorniczymi zarówno z Naszego regionu, jak również reszty Polski. Mediacja, negocjacje W imieniu Naszych Klientów prowadzimy również negocjacje oraz reprezentujemy w postępowaniach ugodowych, mediacyjnych. Prawo karne w obrocie gospodarczym Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Reprezentujemy zarówno przed sądami, jak również organami ścigania, przed Policją, CBŚP, CBA, ABW, Prokuraturą. Występujemy w charakterze obrońców oraz w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, jak również kierujemy do Sądów prywatne akty oskarżenia. Reprezentujemy także Naszych Klientów w postępowaniach kasacyjnych, w sprawach o ułaskawienie oraz w sprawach przed sądami penitencjarnymi (Prawo Karne Wykonawcze). Proces inwestycyjny Świadczymy pomoc prawną, obsługę prawną w procesach inwestycyjnych, budowlanych, innych. Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno firm budowlanych (np. budujących stacje paliw, obiekty wielkopowierzchniowe, parki handlowe, biurowce, hotele, czy budownictwo mieszkaniowe (obsługa prawna deweloperów), jak również inwestorów działających w tych obszarach. Wpieramy procesy inwestycyjne. Obecnie obsługujemy między innymi budowę czterogwiazdkowego hotelu w Szczecinie, dla jednej z największych sieci hotelowych w Polsce (grupa Kapitałowa IMMOBILE SA), czy bierzemy udział w negocjacjach, przygotowaniu projektów umów, przygotowania dla inwestycji hotelowych grupy Accor, Hilton Worldwide, inne. Naszym Klientom pomagamy również (obsługa prawna, praca w konsorcjum) przy komercjalizacji, dofinasowaniu unijnym, finansowaniu, doradztwie podatkowym. Współpracujemy z kadrą inżynieryjną (menadżerami projektów, nadzorem inwestorskim, architektami, wykonawcami, wszystkich branż, poczynając od konstrukcji, przez wykonawców wszystkich branż, wentylacji, klimatyzacji, elektryki, inteligentnych systemów zarządzania (tzw. BMS), po tzw. wykończenia wnętrz. Jesteśmy zaangażowaniu w stałą obsługę prawną procesów realizacji robót. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na etapie zgłaszania roszczeń, obronę przed roszczeniami, wprowadzanie zmian w umowach, zleceniach robót dodatkowych, inne. Doradzamy od fazy przygotowania inwestycji – do momentu ich zakończenia, odbiorów, pozyskania pozwolenia na użytkowanie, czy niekiedy w procesach sądowych będących konsekwencją sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Pomoc prawna – obsługa inwestycji w zakresie między innymi: od etapu przygotowania inwestycji – poprzez przygotowanie procedur przetargowych. Opracowanie umów (w tym w oparciu o tzw. warunki kontraktowe FIDIC), między innymi: umów o prace projektowe, umów o nadzór, umów o prace geodezyjne, umów o roboty budowlane, umów z Generalnymi Wykonawcami, umów z podwykonawcami, umów na nadzór, w tym inwestorski, w tym z Inżynierami Kontraktu (tzw. Menadżerem Projektu), umów o zastępstwo inwestycyjne, w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji wodnoprawnych, warunków zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na użytkowanie, czy innego rodzaju zezwoleń administracyjnych związanych z procesem inwestycjnym Badania stanu prawnego (due diligence) przedsiębiorców Weryfikację zakresu i poziomu zagrożeń prawnych związanych z potencjalną transakcją. Nieruchomości Przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz raporty na potrzeby procesów inwestycyjnych. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości. Przygotowujemy analizy w zakresie warunków procedur przetargowych. Pomagamy uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje oraz reprezentujemy Klientów w sporach przed organami publicznymi. Doradzamy w sprawach związanych z zarządzaniem nimi, prawami rzeczowymi oraz następstwem prawnym. Obsługa biznesu Doradzamy przedsiębiorcom w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem firmy. Wspieramy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności, między innymi w czynnościach związanych z nadzorem właścicielskim, wypełnianiem obowiązków korporacyjnych. Przygotowujemy projekty umów. Bierzemy udział w negocjacjach biznesowych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń, a także ich windykacji.