Nasz zespół

Doświadczenie i kreatywność

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, we wszystkich istotnych dziedzinach prawa.

Zespół kancelarii tworzy kilkunastoosobowa grupa młodych prawników - adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Dodatkowo stałe współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi, Doradztwa Podatkowego, Biurami Rachunkowymi, a także prawnikami zagranicznymi - z Niemiec, Hiszpanii, Holandii i innych krajów.

adwokat Krzysztof Tumielewicz

Krzysztof Tumielewicz

adwokat

602 100 679

adwokat@tumielewicz.pl

Adwokat od 2009 r. Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wcześniej Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005. W tzw. międzyczasie odbył między innymi staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004, Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006, Sądzie Okręgowym. Pracował również pełniąć obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

W skład obecnie już 12 osobowego zespołu prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej wchodzą adwokaci (7 adwokatów), aplikanci adwokaccy (4 aplikanci adwokaccy i radcowscy), aplikanci radcowscy (1).

Stale współpracujemy z prawnikami i studentami Wydziału Prawa, a także adwokatami, radcami prawnymi, i aplikantami do tych zawodów z innych miast.

Prowadzimy stałą obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak również Klientów indywidualnych. Posiadamy duże dośwaidczenie w obsłudze inwestycji biurowych, hotelowych, handlowych. Stale obsługujemy inwestorów, developerów, grupy inwestycyjne. 

Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia związane z inwestycjami budowalnymi (w tym budowa biurowców, hoteli czy wielkopowierzchniowych centrów handlowych).

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, stałej obsłudze spółek prawa handlowego.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz pracuje od ponad 14 lat w zawodzie prawniczym, najpierw w Sądzie Okręgowym - jako Asystent Sędziego, a następnie na aplikacji adwokackiej, zaś od ponad 10 lat, w zawodzie adwokata.

Interesuje się prawem karnym (posiada doświedczenie zdobyte w wielu poważnych sprawach karnych, w tym sprawach aresztowych, karno skarbowych, karnych gospodarczych, skomplikowanych sprawach narkotykowych, itp..) Interesuje się prawem karnoskarbowym, a także prawem gospodarczym, i odszkodowaniami (specjalizacja: wypadki drogowe, błędy w sztuce medycznej).

Pod moim stałym Patronatem pozostaje kilku aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Pięciu z aplikantów adwokackich którzy pozostawali pod moim patronatem - ukończyło z wynikiem pozytywnym aplikacje adwokacką i zdało egzaminy adwokackie. Wszyscy byli aplikanci (obecnie adwokaci) w dalszych ciągu współpracują z Kancelarią, wchodząc w skład zespołu. 

Adwokat Krzysztof Tumielewicz został wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej na kadencję 2016-2020

 www..tumielewicz.pl 

 

adwokat Maria Tumielewicz

Maria Tumielewicz

adwokat

91 820 51 57

maria@tumielewicz.pl

Adwokat Maria Tumielewicz ukończyła w 2009 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła 3-letnią aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów: Dariusza Jana Babskiego, Marka Baranowicza oraz Jerzego Konwisarza, a także współpracując z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem, zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Adwokat Maria Tumielewicza w 2013 r. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Od tego czasu prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Pod jej Patronatem pozostaje obecnie dwóch aplikantów adwokackich.

Adwokat Maria Tumielewicz specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, a także prawie karnym. Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu między innymi: podziału majątku wspólnego, działu spadku czy rozliczenia konkubinatu.

 

adwokat Ewa Biernacka-Buksza

Ewa Biernacka-Buksza

adwokat

91 820 51 57

adwokat-tumielewicz@wp.pl

Ewa Biernacka – Buksza - Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Z Kancelarią adwokata Krzysztofa Tumielewicza związana od lipca 2012 r. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, negocjowania i opracowywania umów prawa cywilnego i handlowego. W ramach Kancelarii Adwokackiej prowadzą kompleksową obsługę podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym poczynając od przygotowania do nabycia nieruchomości, przez pracę projektowe (przygotowanie projektów umów), pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie pod względem prawnym wykonania inwestycji, rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z prawa karnego, gospodarczego oraz handlowego. Zapewnia rzetelną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, jak również w toku negocjacji z kontrahentami. 

adwokat Alicja Krzyśko-Makulska

Alicja Krzyśko-Makulska

adwokat

91 820 51 57

adwokat-tumielewicz@wp.pl

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Krzysztofa Tumielewicza, z którym współpracę rozpoczęła w 2013 roku, będąc jeszcze na studiach prawniczych. W 2018 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawach rozwodowych, o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, o zachowek. Interesuje się również prawem medycznym, reprezentując pokrzywdzonych w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

adwokat Konrad Rydzewski

Konrad Rydzewski

adwokat

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Biegle włada językiem angielskim. Posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy. Prowadzi bloga z zakresu odszkodowań. Obecnie w bieżącej obsłudze prowadzi kilkadziesiąt spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

adwokat Marta Kowalińska

Marta Kowalińska

adwokat

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Oferuje profesjonalną pomoc w szczególności w postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych dotyczących odpowiedzialności lekarskiej, dentystycznej, ratowników medycznych i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, zagadnień z zakresu zgody pacjenta, błędów lekarskich, zatrudnienia w podmiotach medycznych, refundacji, kontraktów, klauzuli opt-out.  Nadto posiada doświadczenie w postępowaniach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i pomocy prawnej w zakresie ugodowego, konsensualnego zakończenia sporów.

adwokat Sandra Wylegała

Sandra Wylegała

adwokat

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Współpracę z Kancelarią Adwokata Krzysztof Tumielewicza rozpoczęła w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Interesuje się w szczególności prawem rodzinnym, w tym alimentami – dochodzeniem świadczeń, ich egzekucją oraz niealimentacją, a także władzą rodzicielską i kontaktami z małoletnimi dziećmi, sprawami rozwodowymi i majątkowymi małżonków. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumentów oraz upadłości.

adwokat Agnieszka Zabłocka

Agnieszka Zabłocka

adwokat

91 820 51 57

adwokat-tumielewicz@wp.pl

Aplikant adwokacki Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Aplikacje adbywa pod Patronatem adw. Marii Tumielewicz (Partnera Kancelarii). Interesuje się prawem administracyjnym, budowlanym, i gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatne, współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Ponadto, w swojej praktyce, zajmuje się również sprawami cywilnymi.  

aplikant radcowski Martyna Mordas

Martyna Mordas

aplikant radcowski

91 820 51 57

adwokat-tumielewicz@wp.pl

Aplikant Radcowski Martyna Mordas. Odbywa Aplikacje Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Współpracuje z adwokatem Krzysztofem Tumielewiczem. Jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym. Posiada między innymi dośwaidczenie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, rozliczenia konkubinatu, zniesienia współwłasności, postępowania administracyjnego i egzekucji. Biegle włada językiem angielskim. 

prawnik Dominika Tumielewicz

Dominika Tumielewicz

prawnik

602 104 120, 91 820 51 57

adwokat-tumielewicz@wp.pl

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym, obrotem nieruchomościami. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej. Obecnie współpracuje z Kancelarią, w zakresie obsługi Klientów biznesowych, w tym w zwiazku z obsługą sieci handlowych wielkopowierzchniowymi, w tym między innymi w zakresie komercjalizacji nieruchomości handlowych. Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

praktykant Aleksandra Rębacz

Aleksandra Rębacz

praktykant

Studentka drugiego roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuję się prawem rodzinnym, w tym sprawami rozwodowymi oraz prawem cywilnym - dochodzeniem świadczeń. Równie ciekawe wydają się dla mnie sprawy karne.

Biegle władam językiem angielskim.

sekretarz Karolina Świątek

Karolina Świątek

sekretarz