Spory sądowe

Specjalizacje

« powrót do spisu

Spory sądowe. Reprezentacja w Sądzie. Obrony w sprawach karnych. Reprezentacja stron postepowań cywilnych, administracyjnych, gospodarczych. Mediacje cywilne, karne, gospodarcze. Adwokaci, radcy prawni i aplikanci adwokaccy i radcowscy pracujący w ramach Naszej Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz posiadają uprawnienia do reprezentowania Klientów przed każdym Sądem powszechnym, Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi, i Sądem Najwyższym. Sądami Administracyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. To stały element pracy Naszej Kancelarii Adwokackiej. Kancelaria obsługuje średnie dziennie od kilku do kilkunastu terminów rozpraw, czynności w prokuraturze, przed organami ścigania, czy organami administracji publicznej. W ten sposób od wielu lat budujemy doświadczenie i zaufanie Naszych Klientów. W ramach obsługi prawnej sporów w szczególności sporządzamy pisma procesowe, bierzemy udział w rozprawach, mediacjach, negocjacjach, spotkaniach z Klientami. Naszych klientów reprezentujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przed skierowaniem sprawy do Sądu możecie Państwo liczyć na między innymi: ocenę prawną przysługujących Państwu roszczeń, ewentualnie omówienie strategii obrony, przysługujących zarzutów. Pomagamy przygotować się do procesu. Omawiamy dowody. To najważniejszy element każdego postępowania. W myśl zasady – "kto twierdzi, ten dowodzi". Omawiamy strategie. Współpracujemy z podmiotami posiadającymi wiadomości specjalne, z zakresu między innymi budownictwa, rzeczoznawcami, biegłymi różnych specjalności. Reprezentujemy Naszych Klientów również na etapie postepowania egzekucyjnego. Windykacja należności. Stale współpracujemy z Kancelariami Komorniczymi z Naszego Regionu a także całej Polski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze Naszych Klientów w ramach postępowań: karnych, proces karny, karny skarbowy, karne gospodarcze. Nasze czynności polegają na między innymi: występowanie przed organami, w tym organami ścigania, CBŚP, ABW, CBA, KWP, przed Sądami. Występujemy w charakterze między innymi obrońców (obrona w sprawach karnych), w charakterze pełnomocników oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, oskarżyciela subsydiarnego (pomoc prawna dla Pokrzywdzonych). Opracowujemy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia. Pomagamy także Naszym Klientom w postępowaniach przed Sądem Najwyższym (kasacja, wniosek o wznowienie postępowania), a także w procedurze o ułaskawienie, czy podanie o kasacje do Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prezydenta RP.